Τι είναι Query
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Query

Ο όρος Query ή αλλιώς Ερώτημα χαρακτηρίζει τον κώδικα που υποβάλλεται σε μια βάση δεδομένων για να ανακτήσει, να εισάγει ή να τροποποιήσει δεδομένα μέσα σε αυτή.

Αυτά τα ερωτήματα γίνονται συνήθως σε γλώσσα SQL και περιλαμβάνουν διάφορους τύπους εντολών.
Οι τέσσερις πιο βασικές εντολές που χρησιμοποιούνται είναι:

  • SELECT - εξάγει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • UPDATE - ενημερώνει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων
  • DELETE - διαγράφει δεδομένα από μια βάση δεδομένων
  • INSERT INTO - εισάγει καινούρια δεδομένα σε μια βάση δεδομένων
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης