Τι είναι Queue
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Queue

Ο όρος Queue ή αλλιώς Ουρά/Σειρά Αναμονής αναφέρεται στις διεργασίες οι οποίες βρίσκονται στην προσωρινή μνήμη (buffer) του υπολογιστή και περιμένουν να εκτελεστούν. Όταν ο υπολογιστής έχει περισσότερες από μια λειτουργίες να εκτελέσει, τότε βάζει σε σειρά τις διεργασίες τοποθετώντας τες στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή και τις εκτελεί μια-μια κάθε φορά.

Η ουρά αυτή είναι μια δομή FIFO (First In First Out) που σημαίνει πως οι εργασίες αυτές εκτελούνται με την σειρά που έρχονται, δηλαδή όποια έρθει πρώτη θα εκτελεστεί και πρώτη. Η ουρά αυτή δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει μόνο διεργασίες αλλά μπορεί να είναι για παράδειγμα μια ουρά για την πρόσβαση και επεξεργασία αρχείων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης