Τι είναι Range Check
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Range Check

Ο όρος Range check περιγράφει τον έλεγχο των ορίων που μπορεί να έχουν τα αριθμητικά δεδομένα και εξασφαλίζει ότι η τιμή ενός στοιχείου θα βρίσκεται ανάμεσα στα όρια που ορίζει η εκάστοτε εφαρμογή.

Τα όρια αυτά μπορεί να είναι μόνο κατώτερα, μόνο ανώτερα ή και τα δύο. Για παράδειγμα ο έλεγχος ενός αριθμού αν είναι μεγαλύτερος του 0 είναι ένα κατώτερο όριο ενώ αν είναι μικρότερος του 1000 είναι ένα ανώτερο όριο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης