Τι είναι URL - Uniform Resource Locator
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι URL - Uniform Resource Locator

Τι είναι URL - Uniform Resource Locator;

Ένα Url (Uniform Resource Locator) είναι ένας τύπος URI που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την διεύθυνση ενός πόρου στο Διαδίκτυο ο οποίος αναφέρεται πολλές φορές και ως σύνδεσμος. Πρόκειται για ένα σύστημα που αποδίδει διευθύνσεις σε κάθε διαθέσιμο πόρο που έχει δημοσιευτεί στο Διαδίκτυο όπως ιστοσελίδες και αρχεία αλλά προσδιορίζει και τον μηχανισμό μέσω του οποίου θα γίνει ανάκτηση τους.

Ένα URL ξεκινάει με το πρωτόκολλο μέσω του οποίου θα γίνει η πρόσβαση στον Διαδικτυακό πόρο. Για παράδειγμα αν πρόκειται για μια ιστοσελίδα τότε το URL θα ξεκινάει με http:// ενώ αν πρόκειται για ένα email θα ξεκινάει με mailto κτλ. Μετά το πρωτόκολλο πρόσβασης ορίζεται ο κεντρικός υπολογιστής (server) που φιλοξενεί το αρχείο και έπειτα η πλήρης διαδρομή προς αυτό.

Για παράδειγμα το URL http://www.example.com/testfolder/image.png ορίζει πως για την πρόσβαση στο αρχείο εικόνας image.png (πόρος) του φακέλου testfolder (διαδρομή) που φιλοξενείται στον διακομιστή www.example.com (κεντρικός υπολογιστής) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο http.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης