Τι είναι Read-only
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Read-only

Ο όρος Read-only αναφέρεται συνήθως σε δεδομένα ή αρχεία που δεν μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή είναι αποθηκευμένα στοιχεία που μπορούν μόνο να αναγνωστούν αλλά όχι να τροποποιηθούν.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εγγραφή ενός οπτικού δίσκου CD-ROM όπου τα δεδομένα παραμένουν εκεί στην μορφή που θα εγγραφούν χωρίς να υπάρχει δυνατότητα από τον χρήστη να τα αλλάξει αλλά μόνο να τα διαβάσει.

Επίσης σχεδόν όλα τα μοντέρνα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν το κλείδωμα αρχείων ως Read-only ενώ μερικά ακόμη προσφέρουν την δυνατότητα προσθήκης κωδικού πρόσβασης για την ενεργοποίηση της τροποποίησης του αρχείου.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης