Τι είναι Relational Database
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Relational Database

Μια Relational database είναι μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων που μπορεί να μοιράσει τις πληροφορίες που αποθηκεύει σε πολλαπλούς πίνακες οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις και μπορούν να αφορούν κοινά δεδομένα.

Οι σχέσεις αυτές περιλαμβάνουν αντιστοιχίες που χωρίζεται ως:

  • Ένα προς ένα: Για παράδειγμα, ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύει καταστήματα και ένας άλλος να περιέχει τα ονόματα των υπευθύνων όπου ο καθένας θα συνδέεται με ένα κατάστημα με μια σχέση "ένα προς ένα".
  • Ένα προς πολλά: Για παράδειγμα, ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύει ονόματα σπουδαστών και ένας άλλος να περιέχει τις βαθμολογίες τους όπου ο κάθε σπουδαστής θα συνδέεται με πολλές βαθμολογίες με μια σχέση "ένα προς πολλά".
  • Πολλά προς πολλά: Για παράδειγμα, ένας πίνακας μπορεί να αποθηκεύει πελάτες και ένας άλλος να περιέχει προϊόντα έτσι ένας πελάτης μπορεί να παραγγείλει πολλά προϊόντα ενώ ένα προϊόν μπορεί να παραγγελθεί από πολλούς πελάτες με μια σχέση "πολλά προς πολλά".
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης