Τι είναι Remote Terminal
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Remote Terminal

Μια συσκευή Remote terminal ή Απομακρυσμένο Τερματικό είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή για να εκτελέσει λειτουργίες και εντολές που θα του δοθούν. Συχνά τέτοια τερματικά πραγματοποιούν μετρήσεις και συλλέγουν δεδομένα από αισθητήρες τα οποία έπειτα αποστέλλουν πίσω στον κεντρικό υπολογιστή για επεξεργασία. Η σύνδεση και η επικοινωνία των τερματικών γίνεται με χρήση τοπικής ή Διαδικτυακής σύνδεσης δικτύου όπως ενσύρματα ή/και ασύρματα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης