Τι είναι Response Time
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Response Time

Ο όρος Response time ή Χρόνος Απόκρισης αναφέρεται στον χρόνο που περνάει μέχρι ένα σύστημα να ανταποκριθεί σε μια εντολή που θα του δοθεί. Η εντολή αυτή μπορεί να είναι μια ανάγνωση από τον σκληρό δίσκο, μια αίτηση σε μια βάση δεδομένων, η φόρτωση μιας ιστοσελίδας ή κάτι άλλο. Ο χρόνος απόκρισης είναι το σύνολο του χρόνου εξυπηρέτησης και του χρόνου αναμονής. Ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι η διάρκεια που έκανε να εκτελεστεί η εντολή.

Για παράδειγμα κατά την αντιγραφή ενός αρχείου από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σε ένα εξωτερικό μέσω αποθήκευσης.
Ο χρόνος αναμονής είναι το χρονικό διάστημα από την επικόλληση του αρχείου μέχρι την έναρξη αντιγραφής έστω 3 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος εξυπηρέτησης είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δεδομένα του αρχείου αντιγράφονται bit προς bit στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης έστω 50 δευτερόλεπτα.
Ο χρόνος απόκρισης είναι το σύνολο τον δύο παραπάνω χρόνων 3+50=53 δευτερόλεπτα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης