Τι είναι Sampling
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Sampling

Ο όρος Sampling ή αλλιώς Δειγματοληψία περιγράφει την διαδικασία μετατροπής ενός συνεχόμενου αναλογικού σήματος, όπως ήχο ή βίντεο, σε ψηφιακό σήμα μετρώντας το σε τακτά χρονικά διαστήματα και αντιστοιχίζοντας το σε διακριτές τιμές δειγμάτων, 0 και 1.

Έπειτα το αποτέλεσμα της μέτρησης ως ψηφιακό σήμα μπορεί να επεξεργαστεί σε κάποιον υπολογιστή ή να ενισχυθεί ηλεκτρονικά. Επίσης το μέγεθος του από αναλογικό σε ψηφιακό μειώνεται σημαντικά και έτσι μπορεί να αποσταλεί ευκολότερα και γρηγορότερα μέσω ενός δικτύου ή του Διαδικτύου.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης