Τι είναι SDK - Software Development Kit
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SDK - Software Development Kit

Ένα SDK (Software Development Kit) είναι μια συλλογή προγραμμάτων δημιουργίας λογισμικού που παρέχεται στους προγραμματιστές για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν εφαρμογές για συγκεκριμένα περιβάλλοντα όπως ενός λειτουργικού συστήματος, μιας πλατφόρμας, μιας κονσόλας παιχνιδιών ή κάποιο άλλο.

Μια τέτοια συλλογή εφαρμογών βοηθάει τον προγραμματιστή να εισάγει λειτουργικότητα στην εφαρμογή του ανάλογα με την πλατφόρμα για την οποία την αναπτύσσει όπως προηγμένες λειτουργίες, χρήση εξειδικευμένου υλικού, διαφημίσεις, προωθούμενες ειδοποιήσεις, και άλλα. Ένα SDK συνήθως περιέχει έτοιμες βιβλιοθήκες API (Application Programming Interfaces) για την υλοποίηση των εφαρμογών όπως και παραδείγματα κώδικα μαζί με αρχεία βοήθειας.

Κάποια γνωστά SDKs είναι το Android SDK που κάνει χρήση γλώσσας Java, το iOS SDK που κάνει χρήση γλώσσας Swift και το .NET Framework SDK για ανάπτυξη εφαρμογών σε Windows.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης