Τι είναι Shell Script
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Shell Script

Το Shell script είναι ένα αρχείο που περιέχει εντολές οι οποίες θα εκτελεστούν μαζικά σε σειρά όταν αυτό καλεστεί από την γραμμή εντολών ή το τερματικό ενός λειτουργικού συστήματος.

Επιτρέπει στους χρήστες να εκτελέσουν εντολές δημιουργώντας ένα αρχείο το οποίο περιέχει την ακολουθία των εντολών που θέλουν να εκτελέσουν. Το αρχείο αυτό έπειτα ορίζεται ως εκτελέσιμο (με την ανάλογη κατάληξη) και όταν καλεστεί εκτελεί την συγκεκριμένη ακολουθία εντολών.

Τέτοιου είδους αρχεία χρησιμοποιούνται συχνά για εκτέλεση εντολών σε συστήματα Linux. Τυπικές λειτουργίες ενός shell script είναι η διαχείριση αρχείων, η εκτέλεση άλλων εφαρμογών και η εκτύπωση κειμένου. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα αυτή η λειτουργία αναφέρεται και ως procedure ή batch file.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης