Τι είναι Addon Domain
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Addon Domain

Ένα Addon Domain είναι ένα πλήρες λειτουργικό όνομα χώρου (domain name) που δηλώνεται ως επιπρόσθετο του κεντρικού domain σε ένα πακέτο hosting και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα οποιοδήποτε άλλο domain στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φιλοξενηθεί μια καινούρια ιστοσελίδα στο  addon domain η οποία θα διαχειρίζεται από τον ίδιο πίνακα ελέγχου cPanel.

Ο χρήστης μπορεί να κατοχυρώσει ένα δεύτερο domain name και να το προσθέσει μέσω του πίνακα ελέγχου του ώστε να αποθηκεύσει τα αρχεία του στο ίδιο πακέτο φιλοξενίας μαζί με το αρχικό.

Για παράδειγμα αν το αρχικό domain με όνομα www.example.com φιλοξενείται στον κατάλογο public_html τότε μπορεί να κατοχυρωθεί ένα δεύτερο domain με όνομα www.exampleblog.com ως addon domain και να προστεθεί στον λογαριασμό φιλοξενίας του χρήστη ώστε να φιλοξενεί τα αρχεία του στον κατάλογο public_html/blog.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης