Τι είναι Authentication
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Authentication

Το Authentication (αυθεντικοποίηση) είναι η διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη και συνήθως γίνεται με έλεγχο του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password) αυτού που επιχειρεί να συνδεθεί στο σύστημα που διενεργεί την ταυτοποίηση.

Τα παρεχόμενα στοιχεία συγκρίνονται με αυτά που διατηρεί στη βάση δεδομένων ο μηχανισμός αυθεντικοποίησης. Αν τα στοιχεία ταυτίζονται επιτρέπεται η πρόσβαση διαφορετικά η διαδικασία αποτυγχάνει.


 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης