Τι είναι Absolute Path
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Absolute Path

Μια Απόλυτη Διαδρομή (Absolute Path) είναι μια διεύθυνση στο Διαδίκτυο η οποία εμφανίζει ολόκληρη την διαδρομή προς το επισκεπτόμενο αρχείο. Περιέχει τον ριζικό κατάλογο του domain και όλους τους υποφακέλους μέχρι την σελίδα/αρχείο που εμφανίζεται.

Για παράδειγμα η διαδρομή http://www.example.com/dictionary/words/letterA/absolute_path.html είναι μια απόλυτη διαδρομή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης