Τι είναι API - Application Programming Interface
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι API - Application Programming Interface

Τι είναι API - Application Programming Interface;

Το API (Application Programming Interface) ή αλλιώς Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών αναφέρεται στις εντολές (διεπαφή) των προγραμματιστικών διαδικασιών που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα, μια βιβλιοθήκη ή μια εφαρμογή έτσι ώστε να επιτρέπει από άλλα προγράμματα να κάνουν αιτήσεις προς αυτά για ανταλλαγή ή επεξεργασία δεδομένων.

Μια τέτοια διεπαφή δίνει τις λειτουργίες της σε άλλες εφαρμογές χωρίς αυτές να γνωρίζουν τον κώδικα ο οποίος εκτελείται.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης