Τι είναι Attack
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Attack

Μια Επίθεση (Attack) είναι οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής, έκθεσης, αλλαγής, απενεργοποίησης, κλοπής ή απόκτησης δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών και πρόσβασης σε ένα σύστημα από κάποιον κακόβουλο χρήστη.

Υπάρχουν 4 τύποι επιθέσεων:

  • Active Attack: προσπαθεί να αλλάξει αρχεία συστήματος ή να αλλάξει την λειτουργικότητα τους.
  • Passive Attack: προσπαθεί να μάθει και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες για το σύστημα.
  • Inside Attack: αυτό το είδος επίθεσης εκτελείται από κάποια οντότητα στο εσωτερικό του συστήματος.
  • Outside Attack: αυτό το είδος επίθεσης γίνεται εξωτερικά, συνήθως από κάποιον κακόβουλο χρήστη.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης