Τι είναι Absolute Domain Name - Fully Qualified Domain Name
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Absolute Domain Name - Fully Qualified Domain Name

Ένα Πλήρως Αναγνωρισμένο Όνομα Τομέα (Fully Qualified Domain Name) γνωστό και ως Απόλυτο Όνομα Τομέα (Absolute Domain Name) είναι το όνομα χώρου (domain name) που προσδιορίζει μοναδικά έναν κόμβο στον χώρο του DNS, δίνοντας την πλήρη διαδρομή από τη ρίζα του δέντρου έως αυτόν τον κόμβο.

Πιο συγκεκριμένα ένα πλήρως αναγνωρισμένο όνομα έχει ένα hostname (host), ένα root domain (domain) και ένα top level domain (tld) έτσι το πλήρες όνομα του θα είναι host.domain.tld. ή για παράδειγμα mail.example.com.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης