Τι είναι Bot
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Bot

Τι είναι Bot;

Ο όρος Bot αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος λογισμικού μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος.

Υπάρχουν διάφορα είδη Bot όπως:

  • Τα Web spiders τα οποία επισκέπτονται και ευρετηριοποιούν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.
  • Τα Chat bots τα οποία μπορούν να απαντούν σε ηλεκτρονικά μηνύματα.
  • Τα Zombie computer τα οποία είναι υπολογιστές που έχουν προσβληθεί από κάποιο ιό και εκτελούν διεργασίες που τους ορίζει ένας κακόβουλος χρήστης.
  • Τα Bot ηλεκτρονικών παιχνιδιών που λειτουργούν ως εικονικοί παίκτες σε βίντεο παιχνίδια.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης