Τι είναι Brute Force Attack
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Brute Force Attack

Ο όρος Brute force attack είναι μια τεχνική κακόβουλης επίθεσης η οποία προσπαθεί να μαντέψει έναν κωδικό πρόσβασης για κάποιον λογαριασμό χρήστη. Για να το καταφέρει αυτό υπολογίζει και δοκιμάζει κάθε συνδυασμό κωδικού στην σειρά με την λογική της δοκιμής-λάθους (trial-and-error).

Για παράδειγμα ξεκινάει με είδος ψηφίου όπως αριθμητικό 1,2,3,4..., γράμμα a,b,c,d... ή σύμβολο ?,!,=... και αυξάνει τον αριθμό των ψηφίων μετά το τέλος όλων των συνδυασμών αυτού του μεγέθους όπως 1a,1b,...,2a,2b...,1aa,1ab,1ac...,1ab?,1ac!... .

Για μικρού μεγέθους κωδικούς πρόσβασης (μέχρι 5 ψηφία) η τεχνική brute force θεωρείται γρήγορη αλλά για μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότερους κωδικούς θεωρείται αργή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης