Τι είναι Cloud Computing
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Cloud Computing

Ο όρος Cloud computing χαρακτηρίζει την τεχνική με την οποία κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί ένα δίκτυο απομακρυσμένων διακομιστών (servers) στο Διαδίκτυο για να αποθηκεύσει, να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί τα δεδομένα του.

Τα συστήματα cloud computing έχουν αυξημένες δυνατότητες. Έτσι οι χρήστες δεν χρειάζεται να έχουν στην κατοχή τους κάποιο σύστημα με δυνατά χαρακτηριστικά καθώς η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται στον απομακρυσμένο διακομιστή.

Πολλές υπηρεσίες του Διαδικτύου έχουν υιοθετήσει την λογική του Cloud computing ώστε να είναι προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή επιθυμεί ο χρήστης, μαζί με τα δεδομένα που φιλοξενεί εκεί.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης