Τι είναι DNS Management - Control
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι DNS Management - Control

Ο όρος DNS management αναφέρεται στις διαδικασίες και λειτουργίες που ακολουθεί ένας διαχειριστής για να αλλάξει και να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του διακομιστή (DNS server). Για να το κάνει αυτό χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία λογισμικού διαχείρισης, DNS management software.

Για τον λόγο πως τα δεδομένα DNS είναι διαμοιρασμένα σε πολλούς διακομιστές το λογισμικό διαχείρισης φροντίζει για:

  • την μείωση λαθών από ανθρώπινο παράγοντα όταν επεξεργάζεται πολλά επαναλαμβανόμενα δεδομένα.
  • την μείωση προσπάθειας για την επεξεργασία των δεδομένων.
  • την επικύρωση των δεδομένων πριν την δημοσίευση τους στον διακομιστή DNS.
  • την αυτοματοποίηση του διαμοιρασμού των δεδομένων DNS.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης