Τι είναι Dictionary Attack
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Dictionary Attack

Ο όρος Dictionary attack χαρακτηρίζει ένα είδος επίθεσης η οποία χρησιμοποιεί ένα μεγάλο σύνολο λέξεων από το λεξικό τις οποίες δοκιμάζει μια-μια ή/και σε συνδυασμό για να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιο σύστημα ή λογαριασμό χρήστη. Η επίθεση αυτή δοκιμάζει εκατοντάδες ή χιλιάδες λέξεις και πιθανούς συνδυασμούς προσπαθώντας να μαντέψει έναν κωδικό πρόσβασης. Η μέθοδος αυτή πολλές φορές επίσης χρησιμοποιείται για να βρεθεί το κλειδί αποκρυπτογράφησης κάποιου κρυπτογραφημένου μηνύματος ή αρχείου.

Για να αποφύγουν τέτοιου είδους επιθέσεις τα συστήματα συνήθως έχουν μηχανισμούς ασφαλείας όπως τον περιορισμό στον αριθμό των προσπαθειών δοκιμής κωδικού πρόσβασης σε έναν λογαριασμό. Αν ο αριθμός προσπαθειών ξεπεραστεί τότε συνήθως το σύστημα απαγορεύει την πρόσβαση και κλειδώνει τον λογαριασμό για την ασφάλιση του.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης