Τι είναι Email Authentication
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Email Authentication

Ο όρος Email Authentication αναφέρεται στην τεχνική αυθεντικοποίησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) πως ο αποστολέας είναι αυτός που έστειλε το μήνυμα. Η τεχνική αυτή είναι χρήσιμη για την αποφυγή spam αλληλογραφίας από τα δίκτυα των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) όπως και από τους φακέλους εισερχόμενων των χρηστών.

Υπάρχουν οι παρακάτω τρεις τεχνικές αυθεντικοποίησης email:

  • SPF: με αυτή την τεχνική ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) ελέγχει την IP διεύθυνση του αποστολέα από μια λίστα έμπιστων IP διευθύνσεων για να αποφασίσει αν θα παραδώσει ή όχι το μήνυμα.
  • Sender ID: αυτή η τεχνική μοιάζει με την SPF αλλά χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να ελέγχει το πεδίο PRA (Purported Responsible Address) του μηνύματος και να αποφασίσει αν θα το παραδώσει ή όχι.
  • DomainKeys: αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί την μέθοδο αυθεντικοποίησης δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού, όπου το μήνυμα μεταφέρει το ιδιωτικό του κλειδί στο header του ώστε ο παραλήπτης να μπορεί να ελέγξει την γνησιότητα του μηνύματος.
 





IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης