Τι είναι Email Filtering
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Email Filtering

Ο όρος Email Filtering αναφέρεται στην τεχνική φιλτραρίσματος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις αυτά παραληφθούν από τον διακομιστή χρησιμοποιώντας φίλτρα σύγκρισης.

Μέσα από τον λογαριασμό του στο cPanel ο χρήστης μπορεί να ορίσει φίλτρα για διάφορα πεδία του μηνύματος όπως τον αποστολέα (from), το θέμα (subject), τον παραλήπτη (to), του κειμένου (body) και άλλων.

Η τιμή του πεδίου που θα ελεγχθεί από το φίλτρο μπορεί να είναι ίδια (equal) με το κείμενο, να ταιριάζει με κάποια μορφή κανόνα (matches regex), να περιέχει ή όχι κάποιο κομμάτι κειμένου (contains, does not contain), να ξεκινάει ή να τελειώνει με ένα κομμάτι κειμένου (begins with, ends with) και άλλα.

Ο χρήστης έχει επιλογή να ελέγξει τα μηνύματα με βάση την Βαθμολογία Spam (Spam Score) που θα του αποδοθεί από το σύστημα φίλτρων και να ορίσει τι θα γίνεται σε περίπτωση που αυτή η βαθμολογία είναι πάνω ή όχι πάνω από κάποια τιμή (is above, is not above) και κάτω ή όχι κάτω από κάποια τιμή (is below, is not below).

Για να μπορεί να ελεγχθεί ένα μήνυμα με βάση κάποιο φίλτρο θα πρέπει να οριστούν τα κριτήρια ελέγχου (criteria) για το κάθε φίλτρο. Για παράδειγμα αν οριστεί ένα φίλτρο για το πεδίο from το οποίο πρέπει να είναι ίσο (equals) με κάποιο κριτήριο-τιμή (criteria) user@example.com τότε θα είναι αληθές αν ο αποστολέας του μηνύματος είναι ο user@example.com για κάθε άλλον αποστολέα το φίλτρο θα είναι ψευδές.

Σε περίπτωση που κάποιο φίλτρο είναι αληθές για ένα μήνυμα τότε εκτελείται ή ενέργεια που επέλεξε ο χρήστης. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η απόρριψη (discard message), η προώθηση σε άλλον λογαριασμό email (forward to email), η απόρριψη με ενημέρωση του χρήστη (fail with message), η μεταφορά του σε κάποιον φάκελο (deliver to folder) και άλλα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης