Τι είναι Extract (Archive)
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Extract (Archive)

Ο όρος Extract περιγράφει την διαδικασία αποσυμπίεσης ενός αρχείου (archive) και επαναφοράς των αρχείων που περιέχει στην κανονική τους μορφή και μέγεθος.

Ένα συμπιεσμένο αρχείο (archive) περιέχει άλλα αρχεία τα οποία κωδικοποιεί και ενσωματώνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει το μέγεθος τους. Για παράδειγμα κατά την δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας (backup) από τον διακομιστή φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας το αρχείο backup είναι σε συμπιεσμένη μορφή για να διευκολύνει την αποθήκευση και την λήψη του από τον χρήστη. Τα συμπιεσμένα αρχεία έχουν συνήθως κατάληξη .zip ή .rar.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης