Τι είναι GnuPG Keys
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι GnuPG Keys

Το GnuPG είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιεί συμμετρικά κλειδιά (για ταχύτητα) ή δημόσια κλειδιά (για ευκολία), για να κρυπτογραφήσει τα δεδομένα που μεταφέρονται ανάμεσα σε έναν διακομιστή (server) και ένα πρόγραμμα πελάτη (client).

Συνήθως το GnuPG δημιουργεί ένα κλειδί συνεδρίας (συμμετρικό κλειδί) το οποίο κρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του πελάτη (client) και το αποστέλλει. Ο πελάτης αποκρυπτογραφεί το κλειδί συνεδρίας χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί. Έπειτα και οι δυο (πελάτης, διακομιστής) χρησιμοποιούν το κλειδί συνεδρίας για την μεταξύ τους ανταλλαγή δεδομένων επικοινωνίας.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης