Τι είναι Subdomain
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Subdomain

Ένα Subdomain είναι μια περιοχή που είναι μέρος ενός μεγαλύτερου domain name στην dns ιεραρχία. H Dns ιεραρχία αποτελείται από τo root-level domain στην κορυφή, κάτω από τo οποίo είναι τα top-level domains, που ακολουθούνται από τα second-level domains και τελικά τα subdomains.

Για παράδειγμα στο όνομα sub.example.com, το "sub" είναι ένα subdomain του domain "example.com". Με αυτό τον τρόπο μπορεί ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας να την χωρίσει σε διάφορα ξεχωριστά μέρη τα οποία ο χρήστης θα θυμάται ευκολότερα, όπως έναν χώρο για το email ως webmail.example.com ή ένα χώρο για το blog/forum ως blog.example.com. Μπορούν να προστεθούν έως και 100 subdomain ανά domain name ενώ κάθε subdomain μπορεί να έχει μήκος μέχρι και 25 χαρακτήρες.

Ένα subdomain είναι διαφορετικό από έναν υποκατάλογο. Για παράδειγμα το όνομα example.com/dir δείχνει σε έναν υποκατάλογο του example.com με όνομα dir και όχι σε ένα subdomain του.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης