Τι είναι HotLink Protection
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι HotLink Protection

Ο όρος Hotlink Protection ή αλλιώς Προστασία Hotlink αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο σε κάθε λογαριασμό φιλοξενίας της IP.GR και εμποδίζει την σύνδεση (hotlink) των πόρων μιας ιστοσελίδας σε εξωτερικές ιστοσελίδες.

Οι πόροι αυτοί συνήθως αφορούν εικόνες ή/και άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον διακομιστή και κάποιος άλλος χρήστης τα χρησιμοποιεί συνδέοντάς τα απευθείας στην δική του ιστοσελίδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταναλώνει τον χώρο και την διαθέσιμη μηνιαία κίνηση του λογαριασμού που φιλοξενεί τα αρχεία. Η Προστασία Hotlink βοηθάει τους χρήστες να αποφύγουν αυτές τις καταστάσεις εμποδίζοντας τέτοιου είδους αιτήματα.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης