Τι είναι Hotlinking
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Hotlinking

Το Hotlink είναι η απευθείας σύνδεση των αρχείων (εικόνες, βίντεο, κτλ.) μιας ιστοσελίδας σε μια άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση της κίνησης (bandwidth) της ιστοσελίδας που φιλοξενεί τα αρχεία.

Για παράδειγμα η τοποθέτηση μιας ετικέτας <img> στην ιστοσελίδα www.example.com με πηγή src μια εικόνα από την ιστοσελίδα www.exampleimage.com/test.jpg θεωρείται Hotlinking.

Εκτός από την κατανάλωση στην κίνηση μιας ιστοσελίδας αυτός ο τρόπος εισαγωγής αρχείων μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρηθεί παράνομος καθώς ίσως θα πρέπει να υπάρχει άδεια χρήσης για τα πολυμέσα που συνδέονται.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης