Τι είναι Anti-spam
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Anti-spam

Ο όρος Anti-spam αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει την διάδοση spam μηνυμάτων ή για να αποτρέψει την είσοδο τους σε ένα σύστημα (inbox).

Ο έλεγχος ενός μηνύματος για το αν είναι spam ή όχι μπορεί να γίνει είτε με χρήση λέξεων κλειδιών που αναζητούνται μέσα στο μήνυμα είτε με χρήση μιας λίστας γνωστών ιστοσελίδων που παράγουν και στέλνουν spam μηνύματα. Πολλές φορές διαφημιστικά μηνύματα ή μηνύματα χωρίς Θέμα χαρακτηρίζονται ως μηνύματα spam.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης