Τι είναι ISP - Internet Service Provider
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ISP - Internet Service Provider

Τι είναι ISP - Internet Service Provider;

Ο ISP (Internet Service Provider) είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χρήστες που το επιθυμούν συνήθως με κάποιο μηνιαίο αντίτιμο. Επίσης παραδίδει στους χρήστες τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης, όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, αλλά και τον εξοπλισμό για την πρόσβαση τους στο Διαδίκτυο, όπως ένα modem/router.

Ένας ISP είναι ακόμη υπεύθυνος για την συντήρηση και επέκταση της υποδομής του δικτύου στην περιοχή του όπως των καλωδιώσεων.

Πολλοί οργανισμοί ISP εκτός από την πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρέχουν και άλλες υπηρεσίες όπως καταχώρηση ονομάτων χώρου (domain name), φιλοξενία ιστοσελίδων και ενοικίαση διακομιστών (server) σε κάποιο δικό τους data center.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης