Τι είναι Instant Messaging
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Instant Messaging

Ο όρος Instant Messaging χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την άμεση συνομιλία δύο ή περισσότερων ατόμων στο διαδίκτυο μέσω μηνυμάτων. Τα μηνύματα αποστέλλονται και διαβάζονται από τον χρήστη την στιγμή που θα ληφθούν με την χρήση ενός διακομιστή.

Ένα άμεσο μήνυμα εκτός από κείμενο μπορεί να περιέχει και άλλες μορφές πολυμέσων όπως εικόνες, βίντεο και ήχο αλλά και την τοποθεσία του χρήστη. Πολλές εφαρμογές άμεσων μηνυμάτων επίσης υποστηρίζουν κλήσεις ήχου και βίντεο. Με την εξάπλωση του Διαδικτύου τα άμεσα μηνύματα έχουν γίνει ο κυριότερος τρόπος επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας ταχύτητα, ευκολία και μικρό κόστος.

Η αποστολή άμεσων μηνυμάτων λειτουργεί διαφορετικά από την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails). Εκεί το μήνυμα ακολουθεί διαφορετικά πρωτόκολλα και τρόπους παράδοσης περνώντας από αρκετούς διακομιστές αλληλογραφίας μέχρι τον τελικό παραλήπτη.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης