Τι είναι Internal Link
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Internal Link

Ο όρος Internal Link χαρακτηρίζει έναν σύνδεσμο που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα ο οποίος κατευθύνει τον επισκέπτη σε μια σελίδα ή πόρο της ίδιας ιστοσελίδας που τον φιλοξενεί. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ένας Εσωτερικός Σύνδεσμος (Internal Link) κατευθύνει σε διευθύνσεις URL μέσα στο ίδιο domain name.

Για παράδειγμα ένας σύνδεσμος που βρίσκεται στην σελίδα www.example.com και δείχνει προς την σελίδα www.example.com/contact/ θεωρείται Internal Link.

Ο όρος Internal Link είναι ο αντίθετος του όρου External Link που χαρακτηρίζει τους συνδέσμους μιας ιστοσελίδας οι οποίοι κατευθύνουν εξωτερικά από το domain name της.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης