Τι είναι Autoresponder
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Autoresponder

Το autoresponder είναι μια εφαρμογή η οποία απαντά με αυτόματο τρόπο σε emails που καταφθάνουν σε αυτή. Οι autoresponders συνήθως χρησιμποιούνται σαν e-mail marketing tools, προκειμένου να δίνεται κάποια άμεση απάντηση σε πελάτες που επικοινωνούν με emails.

Ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ορίσει autoresponder στο email account του για να ενημερώσει τον αποστολέα ότι είναι σε διακοπές και δεν θα απαντά προσωπικά στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία έως ότου επιστρέψει στο γραφείο του.

Επίσης autoresponders χρησιμοποιούνται από λογισμικά διαχείρισης mailing list προκειμένου να επιβεβαιώνονται νέες εγγραφές και διαγραφές, πιθανά posts και λοιπές δραστηριότητες. 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης