Τι είναι JQuery
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι JQuery

Η JQuery είναι μια γρήγορη και μικρού μεγέθους βιβλιοθήκη JavaScript η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο σύνολο χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνει λειτουργίες για προσπέλαση και διαχείριση εγγράφων HTML, χειρισμό γεγονότων, προσθήκη κίνησης (animation) σε ιστοσελίδες και πολλά άλλα μέσω ενός εύκολου στην χρήση συνόλου εντολών API (Application Interface).

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί με όλα τα προγράμματα περιήγησης (browsers) που υποστηρίζουν την γλώσσα προγραμματισμού JavaScript ενώ είναι ανοιχτού κώδικα λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από όποιον το επιθυμεί.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης