Τι είναι Lag
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Lag

Ο όρος Lag χρησιμοποιείται για να περιγράψει την καθυστέρηση κατά την εκτέλεση εφαρμογών, εργασιών ή εντολών σε έναν υπολογιστή λόγω υπερφόρτωσης του επεξεργαστή από άλλες εργασίες ή/και μειωμένης επεξεργαστικής ισχύος.

Ο όρος επίσης προσδιορίζει τον χρόνο τον οποίο χρειάζεται για να ανταποκριθεί ένας διακομιστής (server) μετά την εντολή κάποιου χρήστη όπως στην περίπτωση ενός διαδικτυακού παιχνιδιού.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης