Τι είναι MAC Address
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι MAC Address

Μια Mac Address (Media Access Control Address) ή αλλιώς Διεύθυνση Πρόσβασης Υλικού είναι ένα αλφαριθμητικό αναγνωριστικό κάθε συσκευής που συνδέεται σε ένα δίκτυο. Σε αντίθεση με την IP Διεύθυνση που αφορά διεύθυνση λογισμικού και η οποία αλλάζει εύκολα, η MAC Διεύθυνση είναι μια διεύθυνση υλικού η οποία είναι μοναδική για κάθε συσκευή και δίνεται σε αυτήν κατά την κατασκευή της χωρίς να μπορεί να αλλαχτεί μετέπειτα.

Μια Διεύθυνση MAC έχει την παρακάτω μορφή:

00:30:BD:01:9D:45

Τα τρία πρώτα ζευγάρια της Διεύθυνσης MAC (00:30:BD) προσδιορίζουν τον κατασκευαστή της συσκευής δικτύου ενώ τα υπόλοιπα τρία ζευγάρια (01:9D:45) τον αριθμό της συσκευής.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης