Τι είναι Network Topology
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Network Topology

Με τον όρο Network Topology ή αλλιώς Τοπολογία Δικτύου χαρακτηρίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και οργάνωσης των διάφορων συσκευών - κόμβων ενός δικτύου υπολογιστών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τοπολογιών σύμφωνα με τον τρόπο τοποθέτησης των κόμβων οι οποίοι χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Δακτυλίου (Ring)
  • Πλέγμα (Mesh)
  • Αστέρα (Star)
  • Πλήρως συνδεδεμένο (Fully Connected)
  • Γραμμικό (Line)
  • Δέντρου (Tree)
  • Διαύλου (Bus)
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης