Τι είναι POP - Post Office Protocol
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι POP - Post Office Protocol

Το POP (Post Office Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για να ανακτήσει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από έναν διακομιστή ταχυδρομείου (mail server). Το POP μαζί με το IMAP είναι τα κυριότερα πρωτόκολλα προβολής αλληλογραφίας από έναν απομακρυσμένο διακομιστή που υποστηρίζονται από τις περισσότερες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail client).

Το κύριο χαρακτηριστικό του POP είναι πως κατεβάζει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον διακομιστή (server) τοπικά στον υπολογιστή του χρήστη και είναι διαθέσιμα ακόμη και όταν αυτός βρίσκεται εκτός σύνδεσης. Τα μηνύματα έπειτα διαγράφονται από τον διακομιστή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης