Τι είναι Public_html
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Public_html

Ο φάκελος public_html είναι ο ριζικός κατάλογος μέσα σε έναν διακομιστή (server) που χρησιμοποιεί τον Apache web server στον οποίο οι χρήστες ανεβάζουν τα αρχεία HTML και άλλα αρχεία μιας ιστοσελίδας που θέλουν να είναι προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου. Ο φάκελος αυτός μπορεί να έχει διαφορετικό όνομα, όπως www, αν ο web server που χρησιμοποιείται δεν είναι ο Apache ή το λειτουργικό του σύστημα είναι Windows.

Κατά την επίσκεψη ενός χρήστη στο κύριο domain μιας ιστοσελίδας τα αρχεία φορτώνουν από τον φάκελο public_html και κάτω. Για παράδειγμα αν επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.example.com/articles/letter_p.html τότε το αρχείο letter_p.html θα είναι αποθηκευμένο στον φάκελο public_html/articles/letter_p.html.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης