Τι είναι Redirect
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Redirect

Η τεχνική της Ανακατεύθυνσης ή Redirection κάνει μια ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από μια διευθύνσεις URL. Με αυτόν τον τρόπο όταν ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) προσπαθεί να επισκεφθεί μια διεύθυνση ο διακομιστής (server) τον κατευθύνει στην διεύθυνση που της έχει αντιστοιχιστεί.

Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους όπως:

  • Το κόντεμα των URL (exm.com -> example.com).
  • Την αποφυγή κενών συνδέσμων.
  • Για να επιτρέψει σε πολλά domain που ανήκουν στο ίδιο άτομο να εμφανίζουν την ίδια ιστοσελίδα (example.net, example.org, example.gr -> example.com).
  • Για λόγους ασφαλείας.
  • Ακόμη και για κακόβουλους σκοπούς όπως επιθέσεις phishing.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης