Τι είναι SSD Hosting
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι SSD Hosting

Ο όρος SSD Hosting αναφέρεται στην φιλοξενία ιστοσελίδων σε διακομιστές (servers) που χρησιμοποιούν δίσκους SSD.

Ένας δίσκος SSD (Solid State Drive) δεν λειτουργεί με κινητά μέρη στο εσωτερικό του, όπως ένας απλός HDD, και έτσι προσφέρει έως και 10 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα σε μια ιστοσελίδα. Επίσης οι πιθανότητες να μείνει μια ιστοσελίδα εκτός λειτουργίας λόγο σφαλμάτων υλικού μειώνονται σε σημαντικό βαθμό.

Όλα τα πακέτα της IP.GR προσφέρουν φιλοξενία σε δίσκους SSD τα οποία μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη σελίδα Hosting εδώ και να αποφασίσετε πιο από αυτά ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης