Τι είναι Spell Checker
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Spell Checker

Το Spell Checker ή αλλιώς Γλωσσικός Έλεγχος είναι ένα αυτόνομο εργαλείο ή ενσωματωμένο χαρακτηριστικό μιας εφαρμογής συγγραφής κειμένου το οποίο φροντίζει να ελέγχει αν το κείμενο που πληκτρολογεί ο χρήστης είναι ορθογραφικά σωστό.

Όταν το εργαλείο βρει κάποια λάθος λέξη την επισημαίνει συνήθως με μια κόκκινη κυματιστή υπογράμμιση ώστε να ενημερώσει τον χρήστη. Αν ο χρήστης επιλέξει την λανθασμένη λέξη τότε το εργαλείο ορθογραφικού ελέγχου εμφανίζει προτάσεις διόρθωσης της λέξεις αυτής. Επίσης διαθέτει ρυθμίσεις για την προσθήκη περισσότερων λέξεων προς αναγνώριση όπως ονόματα και επίθετα έτσι ώστε να τα εμφανίζει ως σωστά κατά την πληκτρολόγηση τους.

Εξελιγμένα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου εκτός από την ιδιότητα τους να εκτελούν ορθογραφικό έλεγχο σε ένα κείμενο μπορούν επίσης να το ελέγξουν γραμματικά ώστε αυτό να βγάζει νόημα σε σχέση με τις υπόλοιπες λέξεις της πρότασης.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης