Τι είναι Banner
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Banner

Τι είναι Banner;

Ο όρος Banner αναφέρεται σε μια χαρακτηριστικά ορθογώνια ή τετράγωνη διαφήμιση που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα είτε στο πάνω μέρος, είτε στο κάτω, είτε στις πλευρές του βασικού περιεχομένου της και όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτό μεταφέρεται στην ιστοσελίδα του διαφημιστή με την οποία είναι συνδεδεμένο.

Παλαιότερα, ένα banner περιείχε κείμενο και απλές γραφικές εικόνες. Σήμερα, με την ανάπτυξη του διαδικτύου, των νέων τεχνολογιών και των ταχυτήτων πρόσβασης, ένα banner μπορεί να είναι πιο σύνθετο και να περιέχει κείμενο, κινούμενα γραφικά (animation), ήχο ή/και βίντεο. Τα banners χρησιμοποιούνται συνήθως για διαφημίσεις σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό κέρδος για του διαφημιζόμενους.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης