Τι είναι Cracking
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Cracking

Ο όρος Cracking ή Software Cracking χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την παράνομη παράκαμψη/αφαίρεση των διάφορων τεχνικών προστασίας που χρησιμοποιεί μια εμπορική εφαρμογή λογισμικού.

Μια μέθοδος cracking συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση διάφορων χαρακτηριστικών λειτουργιών ελέγχου ασφαλείας/γνησιότητας μιας εφαρμογής όπως της ανάγκης για ενεργοποίηση της με κάποιο σειριακό αριθμό (serial number) ή την τροποποίηση της να δέχεται οποιοδήποτε τέτοιο αριθμό.

Πολύ συχνά οι κακόβουλοι χρήστες δημιουργούν μικρές εφαρμογές που κάνουν αυτή την διαδικασία cracking αυτόματα προσθέτοντας ή τροποποιώντας κάποια αρχεία εγκατάστασης μέσα στην εμπορική εφαρμογή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης