Τι είναι Digital Signature
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Digital Signature

Ένα Digital Signature ή αλλιώς ψηφιακή υπογραφή είναι ένας ψηφιακός κώδικας που μπορεί να σταλεί μαζί με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή αρχείο και αποδεικνύει την αυθεντικότητα του.

Μια ψηφιακή υπογραφή προσδιορίζει τον αποστολέα δηλαδή ότι το άτομο που στέλνει το μήνυμα είναι πραγματικά αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι, αποκλείει την άρνηση ότι ο αποστολέας δεν έστειλε το μήνυμα και βεβαιώνει πως τα δεδομένα δεν έχουν αλλαχθεί κατά την αποστολή τους στο παραλήπτη.

Οι ψηφιακές υπογραφές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και στο πεδίο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Χρησιμοποιούνται για να αποστέλλονται κρυπτογραφημένα τα δεδομένα μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής ανάμεσα στον διακομιστή (server) και στον υπολογιστή του πελάτη (client).

Μια ψηφιακή υπογραφή εκδίδεται από έναν έμπιστο τρίτο ενδιάμεσο που ονομάζεται Certificate Authority και συνήθως κάνει χρήση τεχνικών κρυπτογράφησης κοινόχρηστου και δημοσίου κλειδιού.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης