Τι είναι FAQ - Frequently Asked Questions
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι FAQ - Frequently Asked Questions

Ο όρος FAQ (Frequently asked questions) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαδικτυακή σελίδα που θέτει μια σειρά κοινών ερωτήσεων μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις/λύσεις σε αυτές για κάποιο συγκεκριμένο θέμα.

Αυτός ο τρόπος παρουσίασης χρησιμοποιείται συχνά για πολλά θέματα, όπως για γλώσσες προγραμματισμού, χρήση κάποιας εφαρμογής έως και τρόπους κηπουρικής. Συχνά, αυτές οι ερωτήσεις είναι ενσωματωμένες ως αρχεία βοήθειας ή έγγραφα σε κάποια εφαρμογή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης