Τι είναι ASCII - American Standard Code For Information Interchange
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι ASCII - American Standard Code For Information Interchange

Το ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης πληροφοριών στο οποίο όλες οι τιμές, συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων και σημείων στίξης αποδίδονται με επταψήφιες ή οκταψήφιες δυαδικές τιμές.

Το ASCII είναι ένα ευρύτατα χρησιμοποιούμενο σύστημα κωδικοποίησης στον κόσμο. Τα περισσότερα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου επιτρέπουν στους χρήστες να σώσουν τα έγγραφα με κωδικοποίηση ASCII, γιατί η κωδικοποίηση αυτή είναι παγκόσμια και εξυπηρετεί την μεταφορά αρχείων μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων.
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης