Τι είναι CGI - Common Gateway Interface
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι CGI - Common Gateway Interface

To CGI (Common Gateway Interface) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ ενός διακομιστή (server) και μιας εφαρμογής που εκτελείται στον διακομιστή. Έτσι οι πληροφορίες που έχει εισάγει ένας χρήστης σε μια ιστοσελίδα μεταφέρονται στον διακομιστή και έπειτα μέσω του CGI σε ένα πρόγραμμα και αντίστροφα, ώστε να δημιουργούνται δυναμικά σελίδες με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Ο κώδικας των αρχείων CGI γράφεται συνήθως με μια γλώσσα scripting αλλά μπορεί να γραφεί και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προγραμματισμού όπως Java ή C++ ανάλογα την περίσταση. Έτσι όποτε ένας χρήστης καλείται να εισάγει πληροφορίες σε μια ιστοσελίδα και πρέπει να δημιουργηθεί μια σελίδα με βάση αυτές τις πληροφορίες, τότε ένας κώδικας CGI εκτελείται για να επικοινωνήσει ο διακομιστής με την εφαρμογή που εκτελείται εκεί ώστε να περάσει τις πληροφορίες του χρήστη και να κατασκευάσει την σελίδα εκείνη τη στιγμή (on the fly).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης