Τι είναι Client - Server
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Client - Server

To μοντέλο Client-Server είναι μια δομή μεταξύ δύο ή περισσότερων δικτυωμένων υπολογιστών έτσι ώστε να μοιράζονται τον φόρτο εργασίας για διάφορες λειτουργίες.

Ένας κεντρικός υπολογιστής (server) τρέχει το βασικό λογισμικό με το οποίο εξυπηρετεί με πληροφορίες τους άλλους συνδεδεμένους υπολογιστές (clients). Ο client υπολογιστής τρέχει δικό του λογισμικό μέσω του οποίου ζητάει, εμφανίζει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έλαβε από τον κεντρικό υπολογιστή. Οι client υπολογιστές εκκινούν αιτήσεις επικοινωνίας προς τους εξυπηρετητές server οι οποίοι τις περιμένουν για να μοιράσουν το περιεχόμενο τους. Ένας server μπορεί να εξυπηρετεί πολλές αιτήσεις από client υπολογιστές μαζί. Ένας υπολογιστής μπορεί να είναι και server και client εξαρτάται από το λογισμικό που εκτελείται σε αυτόν και από τα αιτήματα που εκτελεί προς άλλους υπολογιστές.

Ολόκληρη η φιλοσοφία του διαδικτύου βασίζεται στην λογική client-server με πιο γνωστές χρήσεις client τα προγράμματα περιήγησης (browsers) και τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Οι πιο διαδεδομένες χρήσεις εξυπηρετητών server είναι ο διαμοιρασμός ιστοσελίδων (web server), αρχείων (file server) ή/και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email server).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης